Accountvoorwaarden

  1. U moet 18 jaar of ouder zijn of ten minste meerderjarig in het rechtsgebied waar u woont of van waaruit u deze dienst gebruikt.
  2. Om toegang te krijgen tot de Diensten en deze te gebruiken, dient u zich te registreren voor een Upturn-account (“Account”) door uw volledige wettelijke naam, huidig adres, telefoonnummer, een geldig e-mailadres en eventuele andere vereiste informatie op te geven. Upturn kan uw aanvraag voor een Account afwijzen of een bestaande Account annuleren, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.
  3. U erkent dat Upturn het e-mailadres dat u opgeeft zal gebruiken als de primaire methode voor communicatie.
  4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van je wachtwoord. Upturn kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van uw verzuim om de veiligheid van uw Account en wachtwoord te handhaven.
  5. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals foto’s, afbeeldingen, video’s, grafieken, geschreven inhoud, audiobestanden, code, informatie of gegevens die worden geüpload, verzameld, gegenereerd, opgeslagen, weergegeven, verspreid, verzonden of tentoongesteld op of in verband met uw Account (“Materialen”).
  6. Een schending of overtreding van een voorwaarde in de Servicevoorwaarden, inclusief de AUP, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Upturn, zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Account activeren

  1. Onder voorbehoud van artikel 2.1.2 is de persoon die zich aanmeldt voor de Service de contractant (“Accounteigenaar”) voor de doeleinden van onze Servicevoorwaarden en is de persoon die gemachtigd is om een overeenkomstige account te gebruiken die wij aan de Accounteigenaar kunnen verstrekken in verband met de Service.
  2. Als u zich namens uw werkgever aanmeldt voor de service, is uw werkgever de accounteigenaar. Als u zich namens uw werkgever aanmeldt voor de Service, dan verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om uw werkgever te binden aan onze Servicevoorwaarden.
  3. Na voltooiing van de aanmelding voor de Service, zal Upturn namens u een PayPal Express Checkout-rekening aanmaken met behulp van uw e-mailadres. Afhankelijk van uw locatie kan Upturn ook een Upturn Payments account voor u aanmaken.
  4. U erkent dat PayPal Express Checkout en/of Upturn Payments uw standaardgateway(s) voor betalingen zullen zijn en dat u als accounteigenaar als enige verantwoordelijk bent voor het activeren en onderhouden van deze accounts. Als je een van de betaalrekeningen niet actief wilt houden, is het jouw verantwoordelijkheid om deze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid: PayPal Express Checkout is een service van derden, zoals gedefinieerd in artikel 15 van deze Servicevoorwaarden.